konkurs poetycki „Tej co nie zginęła”

1. Organizatorem konkursu jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy piórem chcą utrwalić słowa o niepodległej.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na grupy wiekowe:
Grupa I – do 18 roku życia włącznie
Grupa II – od 19 roku życia i wyżej.
4. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są
ostateczne.
5.. Laureaci konkursu otrzymają nagrody.
6. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do Jury konkursu. 

 

Wymogi dotyczące prac konkursowych:
własny (napisany przez siebie) wiersz – utwór poetycki, nigdzie dotąd niepublikowany, nie
zgłaszany do konkursów poetyckich jakiegokolwiek rodzaju; poświęcony odzyskaniu przez Polskę
niepodległości. 

 

Konkurs trwa od 01.10.2018r. do 15.10.2018

Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 16 października 2018 roku.

Wyniki konkursu zostaną podane do 17 października 2018 roku na stronie internetowej
www.bibliotekakrapkowice.pl