konkurs fotograficzny ,, Istota Wolności”

Niepodległość, wolność, patriotyzm i wspólnota to cztery pojęcia, które w tym roku będą miały szczególne znaczenie. Przez lata, choć uniwersalne znaczenie pozostaje takie samo, formy wyrazu, narastające konteksty kulturowe i nasze rozumienie tych koncepcji zmienia się i ewoluuje. Konkurs ma służyć zainspirowaniu do przemyślenia i zdefiniowania na nowo tych czterech idei, wyśledzeniu i przedstawieniu w kreatywny i niekonwencjonalny sposób transformacji, jakim ulegają w naszym narodzie jako całości, ale też w jednostkach. Cytując Jerzego Skoczylasa: „Łatwiej jest walczyć o wolność, niż doświadczać wszystkich jej przejawów.”, jak więc na nas ona wpłynęła? Jakimi ludźmi staliśmy się przez ostatnie sto lat? Jak wykorzystujemy swoją wolność jako społeczeństwo i jako indywidualne jednostki? Czy jesteśmy świadomi jej wartości? Czy wolność to całkowity brak ograniczeń? Jakie wyzwania stawia przed nami możliwość wyboru i decydowania o sobie? Jakie formy przybiera dziś patriotyzm? To my tworzymy i nadajemy znaczenia abstrakcyjnym pojęciom, dlatego w szczególności zachęcamy do zgłaszania fotografii skupionych na człowieku jako konwerterze tych koncepcji, jego emocjach i doświadczeniu niepodległości oraz poczuciu przynależności do suwerennego narodu. Zaznaczamy jednak, że nie jest to konkurs wyłącznie portretowy – najważniejsza jest wyjątkowość kadru i jego przekaz.

Czekamy na zdjęcia poszukujące; krytycznie, uważnie, głęboko eksplorujące temat niepodległości, patriotyzmu i wspólnoty w tej wolności; badające przywileje i obowiązki, wyrzeczenia i profity wynikające z odzyskania przez Polskę suwerenności.

Cele konkursu:
- twórcza celebracja stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości;
- zwrócenie uwagi na złożoność przedstawionych wyżej pojęć;
- skłonienie do własnej analizy i przemyślenia zmian zachodzących w nas wskutek wydarzeń sprzed stu lat;
- zaobserwowanie i przedstawienie naszej wolności na wielu płaszczyznach;
- zwiększenie świadomości na temat naszej suwerenności.

 

Każdy uczestnik może zgłosić do 5 pojedynczych zdjęć wykonanych dowolną techniką. Jeżeli zostanie to zaznaczone w zgłoszeniu w miejscu do opisu zdjęć mogą one zostać potraktowane jako seria. Zgłoszenia można nadsyłać drogą elektroniczną (format JPG, dłuższy bok zdjęcia powinien mieć co najmniej 3600 pikseli, rozdzielczość co najmniej 300 DPI, rozmiar nie może przekroczyć 10MB) na adres konkursfotoistotawolnosci@gmail.com lub tradycyjną (wydruk 20x30cm opisany z tyłu imieniem i nazwiskiem, dostarczony w podpisanej kopercie) na adres Domu Kultury: Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice wraz z kartą zgłoszeniową. Dopuszczalna jest lekka obróbka graficzna fotografii (np. poprawa kolorów, niewielkich defektów). Osoby niepełnoletnie wraz z formularzem zgłoszeniowym powinny dostarczyć zgodę opiekuna na udział w konkursie. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

 

01.03.2018 - 01.10.2018 – termin nadsyłania zdjęć
27.10.2018 – finał konkursu, ogłoszenie wyników i wernisaż wystawy pokonkursowej

 

Karta zgłoszeniowa oraz regulamin do pobrania w załącznikach