Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż elementów wyposażenia kina