Baszta

 

OTWARCIE BASZTY OD 2 KWIETNIA 2019 r.

Godziny otwarcia:
poniedziałek - nieczynne
wtorek - od 09:00 do 13:00 i od 15:00 do 18:00
środa - od 09:00 do 13:00 i od 16:30 do 18:30
czwartek - od 09:00 do 13:00 i od 15:00 do 18:00
piątek - od 09:00 do 13:00 i od 15:00 do 18:00
sobota - 15:00 do 18:00
niedziela - 15:00 do 18:00

Cennik:
5 zł bilet normalny
3 zł od osoby w grupie 10 osób i powyżej
2 zł od osoby w grupie 10 osób i powyżej dla dzieci szkolnych.

Baszta w Krapkowicach - nazywana także Wieżą Bramy Górnej lub Wieżą Bramy Prudnickiej.
Aktualnie mieści się w niej punkt informacji turystycznej, sale wystawowe na poszczególnych piętrach oraz tras widokowy na szczycie, wraz z lunetą. Wieża Bramy Górnej została wzniesiona w II połowie XIV wieku, a następnie przebudowana około 1580 roku. Baszta wykonana jest z kamienia łamanego w stylu gotycko-renesansowym. Jest to budowla prostokątna, trójkondygnacyjna w przyziemiu sklepiona kolebkowo. Nad gzymsem koronującym umieszczono attykę z fryzem arkadowym oraz grzebieniem złożonym ze sterczyn i szczycików. We wnękach fryzu znajdują się strzelnice kluczowe. Baszta stanowiła cześć obwarowania miasta oraz była jedna z wież bramy górnej - zachodniej z której droga prowadziła w kierunku Prudnika, Nysy i Kłodzka. Stanowiła obwarowanie dla komory celnej w której clono towar przed wjazdem do miasta. Krapkowice posiadało jeszcze trzy takie bramy, północną - opolską, wschodnią - strzelecką – odrzańską lub niską, południową – kozielską. Zostały one rozebrane w XIX w. Ponadto w 1895 roku odcięto od bramy górnej południową część murów do dziś widocznymi śladami po murach. W latach 70-tych XX w. Baszta przeszła gruntowny remont, oprócz stropu 1 piętra utworzonego przed II wojną światową utworzono 2 i 3 piętro. Odnowiono attykę i wybudowano taras widokowy. Od tego momentu była miejscem wystaw i spotkań. Wcześniej była garażem i składem budowlanym. W latach 2005-2006 obiekt poddany został gruntownej konserwacji, polegającej na remoncie attyki, renowacji ścian oraz wymianie grzebienia. Nowe sterczyny i gzymsy wykonano z kamienia wapiennego i piaskowego. Remont baszty sfinansowała gmina Krapkowice. W 2007 roku krapkowicka baszta otrzymała wyróżnienie od ministra kultury i dziedzictwa narodowego "Zadbany zabytek Anno Domini 2007". W ten sposób znalazła się wśród 18 najlepiej zadbanych obiektów zabytkowych w całej Polsce. To właśnie z tego miejsca, codzienne w samo południe nadawany jest hejnał Krapkowic.1 kwietnia 2019 roku otwarto uroczyście Basztę po rewitalizacji, podczas której zyskała nowy taras widokowy wraz z lunetą, profesjonalne oświetlenie i gabloty wystawiennicze, ogrzewane miejsce pracy dla pracownika całorocznego punktu informacji turystycznej. Mury i attyka zostały odświeżone i zabezpieczone. Ostatnia rewitalizacja odbyła się dzięki funduszom poddziałania 05.03.03 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014 – 2020, w ramach projektu” Rewitalizacja obiektów zabytkowych – Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic”.
Administratorem obiektu jest Krapkowicki Dom Kultury ul. Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice.
Adres e –mail:
baszta@kdkkrapkowice.pl
telefon 515 518 344
Facebook : Baszta Krapkowice
https://www.facebook.com/Baszta-Krapkowice-435544357194703/